Obračun usluge odvoza smeća - Dacom_informatika

Idite na sadržaj

Obračun usluge odvoza smeća

APLIKACIJE > Komunalne tvrtke
FINANCIJSKO poslovanje - aplikacije 
TVRTKE - D.O.O./J.D.O.O./D.D. - KNJIGOVODSTVENI SERVISI
Tvrtka 'DACOM' od 1994. godine proizvodi aplikacije financijsko poslovanje.
Aplikacije pokrivaju sve knjigovodstvene poslove i u skladu su sa svim trenutnim zakonima i pozitivnim propisima RH.

Korisnicima je omogućen rad sa DACOM aplikacijama na svim Windows i Linux operativnim sistemima.
Za korisnike proračunskog knjigovodstva aplikacije su izrađene najnovijim "Embarcadero" tehnologijama, a podaci se skladište u "My sql" baze podataka.

Posebno je potrebno napomenuti da je program za izradu lista tj. izvještaja, obrazaca i rješenja rađen u posebnom alatu "Fastreport" koji korisnicima pruža mogućnost samostalne izrade izlistanja pomoću naših predložaka na vrlo jednostavan način.
Funkcionalnosti programa :

- obračun odvoza smeća
  

APLIKACIJA "FINANCIJSKO POSLOVANJE" obuhvaća kompleksan skup programa koji sveobuhvatno pokrivaju poslovanje jedne tvrtke. Glavni dio aplikacije vezane uz financijsko praćenje poslovanja tvrtke je svakako program "Glavna knjiga" i "Knjiga salda konti", te niz pomoćnih knjiga propisanih zakonima i onih koje dodatno opisuju vaše poslovanje. Također važan dio aplikacije je "Knjiga računa" koja je usklađena sa "Zakonom o fiskalizaciji" od 1. siječnja 2013.godine, a sadrži dva tipa programa za račune TRANSAKCIJSKI - NOVČANICE. 

Svi programi unutar aplikacije povezani su velikim brojem unaprijed popunjenih šifrarnika, koji vaš rad čine jednostavnijim i bržim. Sastavni dio aplikacije je skup programa koji pokriva "Obračun plaće". Taj dio aplikacije je maksimalno optimiziran i usklađen sa svim trenutno važećim zakonima i pravilnicima koji uređuju obračun plaće radnika. 

Programi "Obračuna plaće" započinju vođenjem "Evidencije radnika" koja se učitava u automatizirane "šihtarice - unos za plaću" - nakon obrade generiraju se sve potrebne liste (koje se čuvaju doživotno) - obrađeni podaci se transferiraju u JOPPD obrazac - generira se XML datoteka za "E poreznu" - generira se zbrojni nalog koji se učitava u internet bankarstvo vaše banke - time je zatvoren cijeli krug i obrađena plaća. 

Ostali dio aplikacije odnosi se na "Osnovna sredstva", "Materijalno poslovanje", "Kalkulacije - VP -MP", "Putni nalozi", "Blagajna", "Zatezne kamate", "Knjiga JOPPD", "Obrasci HUB3A" i dr.  Izbornici aplikacije "Financijsko poslovanje"  

APLIKACIJA "OBRAČUN ODVOZA SMEĆA" obuhvaća kompleksan skup programa koji pružaju korisnicima kvalitetan i sveobuhvatan obračun odvoza smeća.

Aplikacija je definirana slijedećim skupom programa :
PARTNERI - EVIDENCIJA KORISNIKA USLUGE ODVOZA SMEĆA - LISTA KORISNIKA - GRUPE CJENIKA PARTNERA - ARHIVSKE GRUPE CJENIKA  PARTNERA - OBRAČUN ODVOZA SMEĆA
TRANSFER U KNJIGU RAČUNA - TRASNFER U SALDA KONTI - DIREKTNA VEZA NA KNJIGE URA - IRA - AUTOMATSKO RASKNJIŽAVANJE 
IZRADA RAČUNA - OBRASCI - 2D BAR KOD - GLAVNA KNJIGA - SALDA KONTI 
 
 
                                           
Povratak na sadržaj